Přinášíme Vám v tomto roce poslední nadílku nových funkcí v Evoliu. Ježíšek byl letos ke všem štědrý (a naši programátoři snaživí), takže si ještě před rozbalením dárků o Štědrém dnu, můžete užít nadílku od Evolia.

Pokud nemáte čas číst celý článek, zde jsou hlavní změny:

 • Významně se rozšířily možnosti vykazování práce v rámci advokátního tarifu
 • Zlepšila se práce s přehledem spisů i s dokumenty
 • Automatizace a další funkce EPR se v Evoliu opět mohutně rozšířily
 • Insolvenční přihlášky mají nyní svůj editor
 • Evolio Synchronizer je oficiálně vydaný na Mac App Store

 

 

Vykazování práce s advokátním tarifem

Pro spisy účtované vyhláškou 177 jsme přidali řadu novinek. Hned na začátku musíme upozornit, že za pár dní vyjde ještě jedna malá aktualizace, která dořeší některé drobnosti a rovnou zapracuje první připomínky uživatelů z ostrého provozu.

Výpočet mimosmluvní odměny

V nastavení u spisu přibyla část týkající se výpočtu odměny dle tarifní hodnoty.

Vyúčtování advokátní tarif v advokátním software

 

Zápis práce se všemi podrobnostmi

Největší změna přichází se zápisem práce. Nyní máte možnost pohodlně zapsat všechny informace potřebné pro výkaz práce.

Zápis úkonu dle advokátního tarifu vyhlášky 177

 

Přehled vykázané práce pro advokátní tarif

Práce vykázaná dle tarifu má své specifické údaje a proto má nyní v přehledu vykázané práce svoji vlastní tabulku. Budeme ji postupně ještě vylepšovat.

Seznam vykázané práce advokáta dle vyhlášky 177 v informačním systému pro právníky

 

Práce s advokátními spisy je efektivnější

Přehled spisů

Tabulka obsahující seznam případů začínala být pro některé uživatelé málo pružná. Proto dostala navíc

 • Nový sloupec se štítky
 • Sloupec Poslední akce, díky kterému víte co se stalo naposledy bez nutnosti spis otevřít
 • Řazení tabulky lze nyní nastavit v hlavičce sloupce

Přehled spisů pro právníky v systému Evolio

Přehled spisů tentokrát inovativně

Do přehledu elektronických spisů jsme přidali zcela nové zobrazení, kterému se oborně říká Kanban. Jde o systém panelů/nástěnek, který umožňuje jiný pohled na stejná data. Toto zobrazení proslavilo populární Trello.

Spisy advokáta jsou rozděleny do sloupců a to podle Vašich požadavků. Zajímá Vás více stav, druh případu nebo jeho štítek? Není problém Evolio je uspořádá přesně podle přání.

Projektové nástroje v softwaru pro advokátní kanceláře a správu pohledávek

Posilujeme tlačítko Akce

Rozšířili jsme seznam akcí tak, aby jste nemuseli hledat ve spise, kde se daná funkce spouští.

Akce v advokátním spise

Intuitivnější datové zprávy

V případě, že má adresát ke svému jménu přiřazenu spisovou značku, Evolio u nově vytvořených datovek doplní tuto značku ze spisu rovnou do políčka . Nemusí se jednat jen o soudy, ale i o policii, věznice a pod. V případě, že bude evidováno více značek ve spise (u soudu EPR a další řízení), tak se vybírá přednostně ta aktivní (svítí u ní žlutý puntík).

Datová zpráva v advokátním systému

 

 

Vytuněné Dokumenty

Správný informační systém pro advokátní kanceláře by měl vycházet uživatelům vstříc. Proto vylepšujeme Evolio na základě námětů, které sbíráme jak při školeních, tak i v rámci technické podpory. Vylepšili jsme práci s dokumenty hned o několik novinek zaměřených na zjednodušení života uživatele 🙂

Generování tam, kde ho hledáte

Pro vytvoření nového dokumentu ze vzoru bylo vždy nutné nejdříve přejít do Aktivit, založit událost a poté vybrat správný dokument s tiskovými parametry, který si přejete doplnit. Teď stačí v přehledu spisu využít tlačítko Akce (už jsme jej zmínili výše). Stačí vybrat položku Vytvořit dokument a Evolio otevře výběr ze šablon dokumentů. Současně s dokumentem je založen i stejně pojmenovaný úkon. Každý dokument může vzniknout rovnou z Evolia, což má význam pro vykazování práce v advokátní kanceláři.

Vytvoření dokumentu v programu pro právníky

Vytvořte PDF a zachovejte si původní dokument

Dostali jsme od Vás několik podnětů ohledně zachování původního souboru ve Wordu i po jeho převedení na PDF. Proto přinášíme další splněné přání: V menu dokumentu tak máte od teď na výběr, jestli chcete původní .docx soubor zachovat nebo ne.

Převod dokumentu pro advokátní program

Hromadné úpravy trochu jinak

Pro zachování co největší jednoduchosti v používání Evolia, jsme se rozhodli upravit způsob práce s více dokumenty. Nyní můžete kdykoliv zakliknout jeden nebo více dokumentů a využít nabídku funkcí v tlačítku Akce.

Hromadné akce pro právníky

Oranžová = nový dokument

Teď už definitivně poznáte, které dokumenty jsou nové. Kromě malých zvýraznění u názvu a v pravém rohu, se nově celý dokument podbarví do světle oranžové.

Dokumenty v právním systému Evolio

 

 

 

Pohledávky, EPR a insolvence

Přeplatek už Vám neunikne

V prostředním panelu pohledávky vždy vidíte jaký je stav uhrazení dlužné částky. Pokud vznikl přeplatek, nebyl tady vidět, uživatel se musel podívat do záložky Finance. To mohlo být matoucí, protože na jednom místě máte dluh vyrovnaný a jinde peníze navíc. Vyřešili jsme tuto ošemetnou situaci přidáním upozornění na přeplatek ihned v přehledu, ať nemusíte zbytečně studovat a sčítat příchozí platby.

Přeplatek pohledávky v advokátním programu

 

Produktivita u elektronického platebního rozkazu

Zapracovali jsme funkce, které jistě potěší všechny, kteří pracují s EPR.

 • Do spisové značky žalobce dokáže Evolio vyplnit číslo pohledávky
 • Automatická změna stavu na „S06 – EPR zrušen“, pokud dojde od soudu Usnesení o zrušení EPR
 • Místní příslušnost se určí správně bez ohledu na zápis adresy velkými/malými písmeny
 • Automatická selekce dokumentů v nepodporovaného formátu do složky: EPR – doplnění

Součástí změn je také přehlednější orientace při tvorbě rozkazu:

Editace přihlášky do insolvence

Vám známé funkce z Elektronického platebního rozkazu, jsme aplikovali také pro Přihlášku do insolvence. Můžete ji tak po vytvoření konceptu dále editovat podle potřeby. Nemáte už dnes čas? Koncept si uložte a kdykoliv později pokračujte tam, kde jste skončili. Je libo jen XML soubor? Ten umí Evolio taky dodat!

Insolvence ve spisu

 

Následné předání exekutorovi

U správy pohledávek ještě zůstaneme. Posledním krokem s pohledávkou může být předání exekutorovi. To má také svá specifika, která se liší pohledávka od pohledávky. Zapracovali jsme proto do Nastavení šablony Předání do vymáhání a podle nich už bude jasně daný exekutor, typ předání nebo dokonce i náklady právního zastoupení v exekuci dle §7 nebo §14b. Umíme zařídit také podepsání přiložených dokumentů certifikátem.

Předání pohledávek k vymáhání

Poslední změna v insolvenci po ruce

Po vzoru InfoSoudu jsme začali zobrazovat po najetí myší na štítek Insolvence přehlednost bublinu s poslední změnou v řízení. Už nemusíte otevírat novou stránku v prohlížeči, což ještě pokud máte pomalejší internet je otravné a zbytečně na tom ztrácíte drahocenný čas.

Insolvence v informačním systému pro advokáty

 

A ještě několik změn na závěr

Úpravy v panelu subjektu

Panel subjektu doznal hned několik příjemných vylepšení.

 • Evidence webové adresy
 • Upřesnění adresy (bude uvedeno i v hybridní poště)
 • Zobrazení adresy na mapě

 

Vzory dokumentů konečně s podsložkami bez limitu

Nyní už neplatí omezení na počet zanoření složek v sekci Vzory dokumentů. Můžete tedy vytvářet rozsáhlé stromy vzorů rozdělené do složek dle svých představ.

Dodatečné přiřazení pošty

Odchozí zprávy jsou většinou spjaty s určitým případem, dává to jasnou logiku pro efektivní řízení advokátní agendy. Co ale když chcete datovou zprávu, která nebyla přiřazena, přeposlat emailem kolegovi? Evolio nemělo žádnou nápovědu, podle které takovou zprávu přiřadit. Dali jsme Vám proto k dispozici možnost tyto zprávy ručně zařadit, tak jak jste zvyklí u doručené pošty.

 

Došli jste až sem? Koukněte na nové nastavení Licence a fakturace

Být transparentní je důležité pro budování vzájemné důvěry. Spousta věcí se dá samozřejmě vyřešit po telefonu nebo emaily, ale kdo má na to dnes čas? Připravili jsme v Nastavení první verzi systému pro správu Licencí a fakturace dalších služeb, které jsou v Evoliu integrovány. Na jednom místě tak máte informace o parametrech účtu, které máte v rámci licence k dispozici. Vidíte souhrn částek za využití hybridní pošty, nebo rejstříku Centrální evidence exekucí.

Pozor! Jde o betaverzi. Toto nastavení najdete zatím po zobrazení rozšířených nastavení, uvedené údaje ještě nemusí být přesné (např. vybraná licence nebo objem spotřebovaných dat). Ještě dobíhá kalibrace systému.

V příští verzi už si budete moci rovnou vybrat lepší typ licence, bez nutnosti kontaktovat našeho obchoďáka, předplatit si kredity (peníze) pro využití napojených rejstříků.

Praktikanti a další licence pro právní software

Tak to je od nás pro tento rok již úplně vše. Doufáme, že Vás Ježíšek potěšil a přikládáme také celý seznam dárečků (změn). Užijte si Vánoční svátky, i přesto, že budou v omezeném režimu a uvidíme se u Evolia zase příští rok!