Prázdninové dny vám zpříjemníme s novou verzí Evolia 2023.1.1. Dnes bychom vás seznámili s dalšími funkcemi, které jsme přidali do našeho systému Evolio – specializovaného řešení pro advokátní kanceláře a správu pohledávek. Užijte si druhý prázdninový měsíc s lepším Evoliem!

Přímá volba složky při přidání dokumentu k úkolu

Nová funkce zlepšuje správu dokumentů pro advokátní kanceláře. Předchozí verze Evolia automaticky nahrávala dokumenty do hlavní složky dokumentů ve spise. Nyní mají uživatelé možnost při přidání dokumentu k úkolu upravit jeho umístění do některé ze svých vlastních složek nebo podsložek. S novou úpravou se značně zjednodušuje organizace těchto dokumentů, protože už nemusíte otevírat záložku Dokumenty, zvládnete to rovnou z úkolu.

Změna uložení dokumentu u advokátů

 

Přehled zaúčtování u splátkových kalendářů

Další vychytávkou v Evoliu je přehled zaúčtování splátky v kalendáři. Díky této nové ikoně, která se zobrazuje u každé příchozí platby, mají uživatelé okamžitý přehled o tom, na jaké splátky byla daná platba zaúčtována. To usnadňuje sledování finančních toků v rámci správy pohledávek. Celý proces zaúčtování je mnohem přehlednější a uživatelé mají nyní možnost na jednom místě jednoduše zjistit, zda platba odpovídá očekávanému plánu, bez nutnosti otevírat splátkový kalendář.

Víte kdo upravoval finanční položky?!

Dále jsou ve Financích u každé z položek nové sloupce Vytvořeno a Upraveno. Tyto nové informační sloupce přinášejí uživatelům větší přehlednost, zejména kvůli usnadnění revize financí po vydání exekučního titulu. Sloupec Vytvořeno zaznamenává datum zadání finanční položky do systému Evolia. Sloupec Upraveno pak zaznamenává datum poslední úpravy finanční položky. V obou sloupcích je také za datem ikona uživatele, kdy při najetí myši na ni se zobrazí celé jeho jméno. Všechny informace jsou pro vás tedy aktuální a přesné, což je klíčové pro úspěšnou a profesionální práci v oblasti správy pohledávek.

Sloupce vytvořeno a zadáno pro správu pohledávek

 

Vizualizace v rozúčtování umožňuje zjistit, zda je zahrnuto více plateb

U financí se ještě budeme chvíli držet. Přinášíme novou vizualizaci, která umožňuje jednoduše zjistit, zda je v daném rozúčtování zahrnuto více plateb. Tato nová funkce má za cíl zvýšit přehlednost a usnadnit identifikaci plateb, které byly započteny do konkrétního rozúčtování. Pokud taková situace nastane, objeví se ve sloupci Datum platby oranžová ikona i. Při jejím rozkliknutí se následně zobrazí detailní seznam plateb, které byly do něj zaúčtovány i s rozkladem na přesné položky. Tato vizualizace je zvláště užitečná v případech, kdy je potřeba sledovat, jak byly platby rozděleny do jednotlivých rozúčtování. Jde snadno ověřit, zda jsou všechny platby správně zaúčtovány a nemusí se nikdo zatěžovat manuálním srovnáváním a kontrolováním.

 

Interní poznámka v přehledu všech vyúčtování

Přesuneme se do Manažera vyúčtování, konkrétně záložky Vystavená vyúčtování. Nově jsme do tabulky se všemi vyúčtováními přidali sloupec s názvem Interní poznámka. Do interní poznámky můžete při vystavování vyúčtování vkládat důležité informace pro váš tým, např.: upřesnění o platbách, splatnosti nebo jakékoliv další relevantní informace, které pomohou s jasnějším pochopením a správou daného vyúčtování. Tato nová funkcionalita poskytuje detailnější dokumentaci a usnadňuje komunikaci a spolupráci uvnitř advokátní kanceláře. Vám tak umožňuje získat přehled o všech interních poznámkách a informacích k jednotlivým vyúčtováním bez nutnosti je po jednom otevírat.

 

Filtrace v přehledu úkolů

Zprovoznili jsme fulltextové vyhledávání v přehledu úkolů. Tato nová funkce přináší uživatelům možnost jednoduše a rychle nalézt cokoliv, co potřebují, přímo ze sloupců v Přehledu úkolů. Díky fulltextovému vyhledávání můžete např.: rychle najít všechny úkoly od jednoho klienta. Stačí zadat jméno do vyhledávacího pole a systém okamžitě zobrazí všechny relevantní výsledky. Stejně tak lze snadno vyhledat všechny úkoly související s vybraným případem nebo libovolnými klíčovými slovy či frázemi. Toto vyhledávání zvyšuje efektivitu práce s úkoly a umožňuje uživatelům získat potřebné informace s minimálním úsilím.

 

Rozpad plateb na více spisů pro potřeby insolvenčních řízení

Nová funkčnost rozpadu plateb na více spisů v rámci insolvenčních řízení přináší uživatelům systému Evolio jednoduchý a efektivní způsob, jak spravovat platby od insolvenčních správců, které jsou určeny pro více pohledávek v rámci jednoho dlužníka.

Nastavení banky bylo rozšířeno o možnost použití párování plateb s algoritmem rozpadu pro insolvence. Uživatel může zakliknout tuto volbu u konkrétního účtu banky a tím aktivovat funkci rozpadu plateb. Rozpad plateb se bude aplikovat pouze na spisy dlužníka v insolvenci, které budou mít speciální štítek „Hromadná přihláška IŘ“. Každý dlužník bude mít jeden nadřízený spis a další podřízené spisy. Párování platby s algoritmem rozpadu probíhá postupně podle variabilního symbolu (VS), čísla případu a rodného čísla (RČ). Pokud se platba nějakým z těchto identifikátorů dohledá, systém přistoupí k párování. Pokud se dohledá spis dlužníka označený štítkem „Hromadná přihláška IŘ“ a je nadřízený, automaticky se uplatní rozpad plateb na tento hlavní spis a všechny jeho podřízené spisy. Pokud se  dohledá podřízený spis, automaticky se uplatní rozpad plateb na všechny spisy dlužníka označené štítkem „Hromadná přihláška IŘ“. Dále byla implementována vizualizace rozpadu platby v bance i ve spisech, kde je u platby označena příznakem a uživatelé mohou jednoduše vidět, na kolik spisů byla platba zaúčtována. Kliknutím na text „Platba ve více spisech“ se zobrazí seznam rozpadů s podrobnostmi o každém spisu. Pro více informací se můžete obrátit na naši podporu!

Tato nová funkčnost umožňuje advokátním kancelářím efektivněji a přehledněji pracovat s platbami od insolvenčních správců, což přináší větší transparentnost a kontrolu nad finančními operacemi. Díky tomu mohou správci pohledávek snáze sledovat a spravovat platby a zajistit, že jsou přesně rozděleny na jednotlivé spisy dlužníka podle jejich nároků peněžitého plnění.

Rozpad plateb pro IŘ

 

Děkujeme vám za vaši důvěru a podporu. Jsme si jisti, že nové funkce v systému Evolio přinesou vaší kanceláři mnoho výhod a pomohou vám dosáhnout ještě vyšší úrovně profesionality. Doporučujeme se také podívat na seznam všech změn. Nenechte si v budoucnu ujít další články, ve kterých vám přiblížíme další úžasné vylepšení, která pro vás chystáme 🙂