Při práci na velkých funkcích nezapomínáme ani na ty malé. Průběžně se snažíme reagovat na připomínky advokátů i uživatelů advokátních kanceláří, od vydání verze 2021.4 jsme zpracovali dalších více než 60 menších změn a oprav.

Formátování emailu

V létě jsme měnili komponentu pro psaní emailů v advokátním spise. Ta mnoho věcí zlepšila (například obrázek nebo výstřižek obrazovky můžete vložit do emailu kopírováním přes schránku).

Odeslané emaily se nicméně trochu lišily od vzhledu těch rozepsaných – mezery mezi řádky byly v odeslaných emailech větší. Tak jsme na tom zapracovali a níže vidíte podobu emailu v Evoliu a po doručení v Outlooku. Také došlo k vylepšení formátování podpisu emailu, který si advokát nastavil.

Přečtěte si text emailu na obrázku níže, najdete tam tip, jak pracovat s velikostí mezery mezi řádky 🙂

Formátování emailů v advokátním spise

Drobné změny při vykazování práce

Hned několik změn je ve vykazování práce pro elektronický advokátní spis, vyúčtování a sestavách určených pro klienty advokátních kanceláří. Nejde o žádnou revoluci, průběžně vylepšujeme vykazování dle advokátního tarifu. Nyní se k vykázanému úkonu dá dopsat skutečný čas (ten se původně počítal, ale praxe ukázala, že je lepší ho zadat ručně).

Skutečný čas vykázané práce

Součástí úprav je i nová komponenta pro zadání vykazovaného času, která se používá jak při zápisu, tak i v detailu výkazu. Při zapisování umí několik různých formátů a zadávaný čas rovnou převede do standardního zobrazení. To znamená, že advokáti mohou dodatečné úpravy času zadávat opět o něco pohodlněji 🙂

Vykazování práce v elektronickém spisu

Úprav proběhla celá řada. Věříme, že jsou všechny k lepšímu. Pokud nicméně narazíte na nějaký rozpor, dejte nám vědět klasicky přes tlačítko podpory.