V chladných zimních dnech pro vás stále pracujeme a přinášíme novinky, o kterých byste rozhodně měli slyšet! Zároveň se loučíme s poslední verzí s číslovkou 2022.

To nejdůležitější, co máme připraveno:

  • Načítaní údajů o nemovitosti a vlastnících z katastru
  • Rozpis DPH u faktur v cizí měně
  • Daňový doklad k zálohové faktuře
  • Jednoduché kopírování (duplikování) dokumentu ve spise

Zpřístupněno stahování nemovitostí přímo z katastru

Dlouho očekávané rozšíření s Katastrem nemovitostí je tady! Kromě hlídání stavu řízení si už můžete stahovat i informace o listu vlastnictví. Nabízíme 2 způsoby, jak informace o nemovitostech do Evolia dostat. První a nejpohodlnější je přes váš vlastní přístup na katastr, kde zadáte přihlašovací údaje a pak rovnou stahujete. Druhou volbou je mít na počítači uložený soubor s XML daty, který Evolio umí přečíst a zpracovat.

Počítáme s DPH u faktur vystavených v cizí měně

Při vystavení faktury v EUR nebo jiné cizí měně plátcem DPH Evolio nyní rozlišuje, jestli se jedná o tuzemského odběratele. Pokud ano, na faktuře se uvádí kromě základu daně a DPH také rozpis DPH přepočtený na Kč kurzem EUR.
Kurz k měně Evolio bere z ČNB ke dni zdanitelného plnění. Tímto zlepšujeme fakturaci pro klienty, kteří se nespokojí jen s fakturami v českých korunách.

Kurz EUR na faktuře

Daňový doklad párovaný k zálohové faktuře

Rozšířili jsme funkce zálohových faktur o možnost vystavit na příchozí platbu daňový doklad. Samostatné daňové doklady už v Evoliu nějaký čas jsou, ale nebyla možnost je mezi sebou přímo provázat se všemi náležitostmi. Teď máte vpravo nahoře na zálohové faktuře tlačítko, kterým doklad vytvoříte. Evolio vyplní na základě faktury všechny náležitosti, vytvoří vazbu a vy už tak nemusíte dělat nic navíc.

 

Filtrování vyúčtování podle štítku

Rozšířili jsme filtry v manažeru vyúčtování o Štítek klienta. Pro někoho může být i novinka, že subjekty mají štítky. Každopádně, pokud nějaký odběratel na faktuře štítek přidělený má, je možné podle něj vyfiltrovat všechna vyúčtování. Samozřejmostí je kombinace s ostatními filtry pro co nejpřesnější výsledek.

filtrování vyúčtování advokáta

Přidání kontaktní osoby v Poště

U příchozích emailů máte možnost odesílatele přidat k subjektu v Evoliu jako kontakt, aby se vám poté mohla např.: jeho pošta zařazovat ihned do spisu. Mělo to jednu menší nedokonalost –  nedalo se rozlišit, jestli jde o přímý kontakt na tento subjekt nebo jeho kontaktní osobu. Nyní jsme přidali mezikrok, v kterém právě tuto možnost volby máte.

Přidat kontaktní osobu v poště

Duplikace dokumentu na kliknutí

Občas se hodí mít nějaký dokument dvakrát pro drobné úpravy ve stejném spisu. Nemusíte tak třeba složitě měnit revize koncipienta. Pro takové a další případy můžete v možnostech dokumentu kliknou na Duplikovat a vytvoří se vám v dokumentech naprosto stejná kopie a originál zůstane zachovaný. Umíme takto pracovat se všemi formáty.

duplikace dokumentu pro advokáty

Úprava zařazení finanční položky smluvní pokuta

Finanční položky u pohledávek rozřazujeme do několika skupin. Na vaše podněty přesouváme položku Pokuta z příslušenství do peněžitého plnění, která více odpovídá standardům. Toto platí zatím jen pro nově registrovaná Evolia. Pokud si přejete stejný přesun u vašich stávajících pohledávek, kontaktujte technickou podporu.

Peněžité plnění