Zavádění inovací v jakémkoli odvětví vždy přináší nové otázky a výzvy. V dnešním rychle se měnícím světě technologií je nezbytné nejen přijímat nové nástroje, které nám mohou usnadnit práci, ale také pečlivě zvážit, jak tyto nástroje ovlivňují ochranu a soukromí našich dat.

V rámci našeho neustálého úsilí o inovace a zlepšování služeb v systému Evolio, který využívají advokátní kanceláře, jsme integrovali technologii GPT od společnosti OpenAI. Tato integrace nám umožňuje poskytovat pokročilé služby, ale zároveň si uvědomujeme, že může vyvolat otázky ohledně ochrany dat.

 

Ochrana dat

OpenAI, výrobce technologie GPT, klade velký důraz na ochranu dat uživatelů. Jak je uvedeno v jejich oficiální dokumentaci, OpenAI neprovádí trénink svých modelů na vstupech a výstupech prostřednictvím svého API. Tím je zajištěno, že žádná data, která jsou předána do GPT, nejsou použita k dalším účelům.

Kontrola uživatele nad využítm umělé inteligence

V systému Evolio je volání technologie GPT vždy iniciováno přímým pokynem uživatele. Toto volání je spuštěno kliknutím na tlačítko, a nikdy se neodešle samovolně. Tím je zajištěno, že data jsou odeslána do GPT pouze tehdy, když to uživatel výslovně požaduje. Přesněji to můžete vidět v následujícím videu.

Jak probíhá trénování umělé inteligence

LLM, nebo jazykový model, je typ umělé inteligence, který je vyškolen na porozumění a generování přirozeného jazyka. Trénink LLM sítě zahrnuje použití velkého množství textových dat, aby model naučil, jak rozpoznávat vzory v jazyce, strukturu vět a význam slov. Tento proces se často provádí na základě historických dat, jako jsou knihy, články a webové stránky, a zahrnuje použití složitých algoritmů a výpočetního výkonu. Výsledkem je model, který může generovat text, který je srozumitelný a relevantní pro konkrétní dotaz nebo téma. Důležité je poznamenat, že v případě OpenAI a jejich modelů GPT, trénink nezahrnuje data, která byla odeslána prostřednictvím jejich API, což zajišťuje dodatečnou úroveň ochrany soukromí.