Seznam změn:

 • Podatelna – změna notifikační ikonky

– plná ikona – zobrazuje se pouze, když je termín nastaven na aktuální den nebo už je po termínu
– prázdná ikona – zobrazuje se když je termín> = zítra
– ikona u případu v listu – událost(případ) je třeba vyřešit dnes nebo už je po termínu

 • Přidáno tlačítko pro tvorbu úkolů přímo v kartě Úkoly. Úkol tedy nemusí mít vazbu na daný spis
 • Dohledání datové schránky lze nyní ze spisu AK a SP
 • U vyúčtování je možné odstranit jednotlivé položky, při odstranění celého vyúčtování se zobrazí upozornění.
 • Vyúčtování taktéž dostalo logičtější uspořádání
 • Umožněno přehrání hovoru
 • V Nastavení umožněno řadit uživatele dle vlastní potřeby
 • Platbu dluhu je možné přiřadit spoludlužníkovi
 • Poštovní účty – Zrušen odložený zápis
 • U uživatelů byl provedena změna, čímž uživatelské jméno bude zároveň jeho emailem.
 • Nastavení, v kategorii Šablony dokumenty – Přidána funkce pro nahrávání vzorů dokumentů

Celkem bylo v informačním systému pro advokátní kanceláře provedeno 91 změn.