Změny v systému

V softwaru pro advokáty bylo provedeno celkem 33 změn, mezi hlavní patří níže uvedené:

  • Advokátní spis – seznam úkolů v záložce spisu obsahuje nyní všechny úkoly, tedy nejen aktivní úkoly.
  • Povinné ručení – nově doplněno tlačítko Přidat. Umožňující kontaktování klienta.
  • Podatelna – U responzivní verze při výběru Podatelny v menu nyní nenajede rovnou detail pošty, ale menu podatelny.
  • Hlavní menu – panel v responzivním zobrazení, se seznamem nastavení se skrývá stejně jako v normální verzi
  • Role nastavení – byly provedeny úpravy a opravy chyb, které se týkaly daných práv přiřazovaných uživateli.
  • Chyba serveru – když nahlásí server chybu je možné napravit přidaným tlačítkem Pokračovat v práci. Tlačítko vede na poslední stránku, před zobrazením chyby.
  • Subjekty – přidána možnost zadávat u subjektu ČAK, ve formuláři úpravy subjektu.
  • Wombat – přejmenován modul z Wombat na Autodialer.
  • Datové zprávy – datové zprávy se zobrazují stejně jak událostech, tak i podatelně.
  • Finance – přidáno dynamické pole umožňující přidání nové položky do financí.