Nastávající změny

V tomto Release Evolia bylo provedeno 64 změn napříč celým advokátním softwarem pro zkvalitnění jeho funkcí . Mezi zásadní změny patří níže uvedené.

Callcentrum – byl schován boční panel

Datová zpráva – zdokonalení implmentace spisové značky a čísla jednacího

Dokumenty – při stažení emailů již nedochází k jejich uložení mezi dokumenty spisu. Nyní se stahijí stejným způsobem jako datové zprávy.

Emaily – nyní je možné stáhnout email ve formátu MSG (message).

Nastavení:

  • přidána do nastavení emailového účtu možnost zvolit typ SSL zabezpečení
  • vytvořeny formuláře pro konfiguraci tiskových parametrů dokumentů.

Nástěnka – nyní se zobrazuje v hlavičce panelu Aktuální úkoly přesnější údaje o úkolech

Podatelna:

  • dochází k propisování jména a příjmení kontaktní osoby do pošty při jejím založení
  • namísto zobrazování počtu veškeré pošty, se nyní zobrazuje počet nepřečtené pošty.

Poslední otevřené pohledávky/spisy – došlo ke změně zobrazení. Byl zrušen přídomek „Aktivní“ a nahrazen položkami „Moje spisy/Moje pohledávky“          a „Všechny spisy/Všechny pohledávky“.

Subjekty – zrušeno pole Kontaktní osoba u fyzické osoby. Kontaktní osoba je pouze pro právnickou osobu.

Úkony – úprava lišty výkazu práce, pro snadnější manipulaci

Výkaz práce/nákladů –  přidán do pole Popis činnosti našeptávač, který napovídá názvy nákladů a prací