Seznam změn

Tentokrát došlo ke dvaašedesáti úpravám v systému Evolio pro evidenci advokátních spisů a pohledávek. Nejzásadnější změny jsou:

 • Knihovna filtrů WPF – dvě várky úprav byly ve znamení zlepšení systému pro užívání klienty a dokončení designu
 • Advokátní spisy – poslední zobrazené spisy nahrazeny novým zobrazením. Změna nastala u informacích, které se zobrazují. Dále byl přidán filtr k vyhledání potřebného typu spisu.
 • Timeline – zobrazení stavu Koncept u úkonu nebo emailu v timeline. Stejně jako v úkonech.
 • Infosoud – pokud dojde k změně v Infosoudu, automaticky se vygeneruje úkol v přiřazeném spisu.
 • Pošta – opravy zrušena možnost odstranit v datové zprávy, dle zákona. U emailu zrušena možnost stáhnout ZFO a doručenku
 • CallCentrum – možnost posílat název kampaně, po zkopírovaní kampaně zobrazí hlášení o výsledku. Jako poslední bylo přidáno tlačítko Import do pole Seznamy
 • Timeline – drobné vylepšení přehlednosti, díky přidání názvu vedle čísla spisu
 • Nástěnka – zrušeno tlačítko Zobrazit poštu k vyřízení, namísto toho byl přidán spodní pruh Všechna pošta
 • Úkony – do úkonu dodělán tag, aby bylo patrné co je systémová událost
 • Podatelna – umožněno založit nový spis z podatelny, v případě že není případ možno přiřadit. Zároveň se může změnit název dokumentu
 • Dopis online – nová služba DopisOnlineNew umožňuje elektronické podání různých druhů zásilek přes rozhraní API. Rozhraní služby využívá zabezpečený protokol HTTPS a data jsou šifrována
 • Pohledávky – funkce Předávání k vymáhání, záměrem bylo vytvoření nové části v segmentu Pohledávek jejímž cílem by bylo předání již odžalované kauzy soudnímu exekutorovi. Tato funkce by byla možná v případě, že u segmentu by byl evidován EPR s právní mocí
 • Subjekty – u subjektu je nyní vytvořit novou datovou zprávu
 • Nový případ – zrušena kolonka Sazba prací, bude se s ní pracovat až ve financích a přidány štítky
 • Vyúčtování – nově generování PDF z nového vyúčtování a odeslání vyúčtování mailem.