Další várka novinek

Tentokrát přinášíme obsáhlejší změny a úpravy v Evoliu, díky kterým bude vedení agendy advokátní kanceláře zase o něco jednodušší. Jejich počet dosáhl úctyhodného čísla 172, mezi ty nejzajímavější jistě patří:

Manažer vyúčtování

Nyní již máte přehled o veškeré vykázané činnosti a s tím spojených výdajích na jednom místě.  V tabulce jsou zobrazeni všichni klienti uvedeni ve spisech. U každého spisu jsou podrobně vypsány jednotlivé položky určené k vyúčtování a jejich podíl na případném rozpočtu spisu. Samozřejmě je možné z manažera přidat nové vyúčtování, více informací se dozvíte v dokumentaci Evolia. Při důkladném pozorování si také všimnete, že přibyla položka Paušál!

Výkaz práce v horní liště

V horní liště se nyní zobrazuje zjednodušená verze výkazu práce, pole v liště zobrazuje počet hodin vykázaných dnes. Při rozkliknutí, menu umožňuje zadat nový výkaz k jakémukoliv elektronickému spisu, zároveň zobrazuje posledních 5 zápisů uživatele(což může být výkaz 1-2 dny zpětně). Tím, že je tato lišta dostupná z jakékoliv stránky v Evoliu, je evidování nového výkazu práce jednodušší než kdykoliv předtím.

Datová schránka

Byla přidána nová práva pro větší komfort použití, např. oprávnění pro příjem a odesílání zpráv jednotlivým uživatelům, volba vyřazení schránky z odesílání v podatelně. Také možnost zadat pro odesílání jiný účet a odesílat datové zprávy automaticky. U hromadných operací můžete stahovat zprávy pouze z účtů, které si sami zvolíte. Toto ovšem nejsou jediné změny, další úpravy provedené v nastavení související s datovými schránkami, jsou uvedeny níže.

Úkony – Tracking zásilky

Nyní máte detailní informace o tom, kde se právě vaše zásilka, poslána hybridní poštou, nachází. V úkonech se vedle názvu subjektu zobrazuje malé pole, zobrazující stav pošty. Pro detailnější informace stačí jen kliknout. Evolio Vás automaticky odkáže na oficiální stránku hybridní pošty. Máte tedy, podle typu obálky, jistotu, že zásilka doputovala k příjemci a neztratila se někde během přepravy. Můžete klienta kontaktovat, v případě že si zásilku nevyzvedl a blíží se datum navrácení odesílateli. Prostě dokonalý přehled v zásilkách.

Pokud chcete používat hybridní poštu, ale nejste si jisti jejím vytvořením, poslouží Vám náš jednoduchý návod.

 

Subjekty

  • po přidání štítků k advokátním spisům a pohledávkám přibyly totožné štítky i u subjektů. Takže teď zjistíte rychle a jednoduše základní informace o této osobě.

  • u subjektů dále došlo k rozlišení tel. čísel na mobilní a pevnou linku, z důvodu odesílání SMS. Sluchátko značí mobilní telefon, u pevné linky je to klasický telefon.

Nastavení

  • došlo k osamostatnění nastavení emailů, datových schránek a hybridní pošty. V základním nastavení přibyly ikony Emaily, Datové schránky a Hybridní pošty. Poštovní účty se přejmenovaly na Vlastníci poštovních účtů. Změnou vlastníka dostáváte možnost přepsat např. emailovou schránku na jiný poštovní účet a tím také přesunutí související pošty. Při odstranění jakéhokoliv účtu se zobrazí dialog s informacemi, co všechno se bude odstraňovat.
  • Úkony – nyní je umožněno editovat názvy kategorie (nesystémových) úkonů.
  • Uživatelské role – přidáno nové právo Zobrazit záložku Vykazování, pokud nechcete, aby všichni uživatelé viděli co je účtováno zákazníkovi.
  • Tiskové parametry – byly vytvořeny formuláře pro konfiguraci tiskových parametrů určených do dokumentů.
  • Uživatelé – rozšíření karty zaměstnanců o den nástupu a den ukončení zkušební doby.
  • Finance typy- mezi systémové položky byly vytvořeny Zákonný úrok z prodlení a Kapitalizovaná smluvní pokuta.

Generování dokumentů – před vygenerováním je umožněno uživateli změnit název souboru. Pokud není k úkonu dokument přidělen, zobrazí se všechny dokumenty případu.

Dokumenty – V Evoliu přibyla možnost hromadných úprav. Možnost označení většího počtu souborů, a to za účelem jejich smazání nebo přesunu do jiné složky, případně z aktuální složky, čímž ubylo zbytečného klikání.

Nastavení profilu – Každý uživatel už nemusí vyplňovat zbytečně pokaždé do emailu svůj podpis. Stačí jednou nastavit pole s názvem Podpis emailu ve svém nastavení a všechny emaily budou odeslány s tímto podpisem. Do nastavení se přihlášený uživatel dostane v horní liště v profilu.

Podatelna

  • Dodnes nešlo odpovídat na email, který nebyl přiřazen k žádnému případu, což mnoho z Vás omezovalo. Toto již neplatí a můžete odesílat a odpovídat na všechny emaily ve Vaší podatelně.
  • K vyřízení – došlo k rozšíření o očekávané rozdělení dle druhu na Email, Datovky a Listinná.

Události – Při založení pošty a přidání adresáta, kterým je firma, dojde k propsání jména a příjmení kontaktní osoby na obálku.

InsolvenceEvolio nyní generuje upozornění ve formě úkolu pro uživatele, u všech osob nacházejících se v aktivních spisech, které nalezne v Insolvenčním rejstříku.

Úkoly – bylo přidáno tlačítko pro odstranění jednotlivých úkolů, aby nedocházelo ke zbytečnému znepřehlednění spisů.

 

Podrobný seznam změn můžete vidět v naší dokumentaci zde.