Nová verze Evolia přináší jednu zásadní novinku a také řadu drobnějších vylepšení. Jako obvykle jsme se zaměřili na to, abychom moderně řízeným advokátním kancelářím i samostatným advokátům udělali život jednodušší a práci s Evoliem příjemnější.

K zajímavým posunům dochází také v modulu pro správu pohledávek. Pokud řešíte elektronické platební rozkazy EPR, tak se nám ozvěte a my vám novinky představíme osobně.

Skupiny uživatelů

Téhle funkci jsme se nějakou dobu bránili – zdálo se nám, že bude užitečná jen pro některé advokátní kanceláře. Nakonec se ukázalo, že se hodí i pro běžné zákazníky. Už při testování se nám se skupinami uživatelů pracovalo moc příjemně a tak se zrodila opravdu užitečná funkce.

Skupiny uživatelů - Evolio - systém pro advokátní kanceláře

Oč vlastně jde? Můžete si vytvořit skupiny a do nich přiřadit uživatele. Jeden uživatel může být bez problému v několika skupinách. Skupiny pak můžete používat na mnoha místech Evolia:

  • Můžete vytvořit úkol, který přiřadíte skupině
  • Také poštu můžete dát k vyřízení skupině
  • Práva na přístup do spisu můžete dát skupině
  • Dokonce můžete skupinu nastavit ve spise jako Vyřizuje

Práva na spis pro skupinu uživatelů | Evolio - systém pro advokátní kancelářeJednoduše řečeno může skupina na mnoha místech nahradit konkrétního uživatele. Pokud budete mít ve skupině 2-3 lidi, začne fungovat zastupitelnost. Přiřazením nového kolegy do skupiny ho najednou zařadíte do celé advokátní agendy, aniž by bylo nutné měnit řadu nastavení.

Praktické informace o práci se skupinami najdete ve článku Uživatelé a skupiny.

Záplava menších změn

Vylepšení insolvenčního rejstříku přináší možnost jedním kliknutím otevřít detail insolvence přímo na webu rejstříku.

Propojení Evolia na insolveční rejstřík

 

K řadě úprav došlo v Podatelně. Týkají se hlavně pošty K vyřízení, kde přibyly různé varianty filtrů

Fitrování pošty K vyřízení - Evolo - software pro advokáty

 

Hodně jsme vylepšili možnosti editace číselníků. Nyní je můžete upravovat z místa, kde je používáte:

Číselníky v advokátním spisu - Evolio - systém pro advokáty

Další změny telegraficky:

  • Velkou radost uděláme uživatelům, kteří volali po možnosti přeposlat odeslaný email.
  • Došlo k revizi a rozšíření práv na spis.
  • Také jsme zapracovali na tom, aby hlášení Evolia byla srozumitelnější pro obyčejného uživatele.

V rámci celého informačního systému pro advokáty došlo celkem k 85 změnám. Některé z nich byly samozřejmě i opravy chybek, které jste nám nahlásili.