Přichází Vám do rukou nová verze Evolia, která se zaměřila především na funkce spojené s vykazováním práce v advokátní kanceláři. Postupně se na ně podíváme v tomto článku. Pokud chcete vidět podrobný seznam změn, koukněte se do naší dokumentace.

Nové vyúčtování na klienta

Našim cílem je zjednodušovat právníkům život a šetřit jejich čas. Proto jsme nelitovali našeho úsilí a důkladně zpracovali nový způsob vyúčtování.

Základním cílem nového modulu je vytvoření vyúčtování všech spisů na jedno kliknutí. Pokud máte vykázané hodiny v pořádku, stačí opravdu jen jedno kliknutí na tlačítko Vyúčtovat v Manažeru vyúčtování.  Evolio vytvoří pro vybraného klienta nové vyúčtování, přidá do něj vybrané spisy a rovnou k nim vloží vykázanou práci, hotové výdaje i případné paušály. Pokud nějakou položku ve vyúčtování nechcete, můžete ji snadno odebrat nebo naopak přidat novou. Vyzkoušejte sami 🙂

 

Nový přehled vyúčtování

Ještě zůstaneme v Manažeru vyúčtování. Hledat všechna vyúčtování v různých elektronických spisech není moc efektivní, proto se stačí překliknout na druhou záložku Vystavená vyúčtování. Zde vidíte nejdůležitější informace o každém vyúčtování, zároveň je můžete vlevo nahoře filtrovat podle libovolného data a zůstat tak v obraze, co a kdy účtujete.

 

Vylepšené hlášení při odesílání datové zprávy

Upravili jsme hlášení, která vidíte, pokud se odesílání datové zprávy nepovede. Snažili jsme se o větší srozumitelnost (a méně IT hatmatilky). Díky tomu si uživatel v případě chyby může poradit sám. Například pokud byla datová zpráva omylem odeslána bez dokumentu, uživatel nyní uvidí hlášení s upřesňujícím důvodem: „Zpráva byla vyřazena z fronty k odeslání. Neobsahuje žádný dokument“. 

 

Zobrazení zpráv v modulu banka

Modul Banka funguje na principu zasílání zpráv o příchozích platbách z Vašeho internetového bankovnictví. Ne vždy je možné tyto zprávy automaticky zpracovat a rozlišit jako platby. Když tato situace nastane, místo údajů o platbě naleznete v tabulce tlačítko Zpráva z banky. Tím si stáhnete email (který zaslala banka do Evolia) ve formátu MSG a otevřete např. v Outlooku. Můžete platbu zadat ručně, nebo jedná-li se o nesouvisející platbu můžete ji jednoduše odstranit.

Úroky z jiného základu

Mít v pořádku Finance je pro nás prioritou. Upravili jsme počítání úroků z jiného základu tak, že se načítání úroku zastaví v den, kdy je uhrazena jistina ve výši právě jiného základu. Pokud je jiný základ vyšší než jistina, tak se zastaví počítání v den úhrady jistiny. I malé věci ve výpočtech dokáží velké věci v celkovém vedení finanční stránky případu.

Banka – specifikace rozúčtovacího profilu pro účet

Zpět do Banky. Šetřit Váš čas je možné tehdy, když automatizujeme co nejvíce činností. V nastavení Banky nyní nově naleznete sloupec Rozúčtovací profil. Příchozí platby se samy podle zvoleného profilu rozúčtují. To se hodí tehdy, pokud na účet chodí např. přísudky soudu a mají se do financí pohledávky rozúčtovat jinak než jako běžná příchozí platba od dlužníka.

Stále platí, že běžné platby se rozúčtovávají profilem, který je nastavený na spisu – volba profilu proběhne podle nastavení spisu.

 

Banka a Pošta – nový prvek pro výběr datumového rozsahu

Do dnešního dne bylo filtrování podle data v Bance a Poště umožňovalo výběr z několika přednastavených možností. Rozhodli jsme se dát vám větší prostor pro filtrování. Ve výběru máte nyní více možností. Můžete si na jedno kliknutí zvolit jeden ze standardních a nejpoužívanějších časových úseků nebo zadat přesný výběr data Od-Do.

 

Nová finanční položka – Smluvní pokuta opakovanou částkou

Evolio se také pravidelně rozrůstá se o typy finančních položek, v této verzi se jedná o Smluvní pokutu opakovanou částkou. Oproti Smluvní pokutě částkou změna spočívá v tom, že se váže na jistinu a tím pádem se do položky zadává interval výpočtu, interval opakování a data Od-Do/Do zaplacení.

Úspěšně jsme zahájili nový rok s novou verzí Evolia. Naším hlavním cílem bylo uvést inovované vyúčtování na klienta. To se nám, jak doufáme podařilo, a věříme, že se vám bude líbit. Tím ale určitě nekončíme, protože jistě všichni znáte lidové rčení: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“. 

Pokud chcete vidět podrobný seznam změn, koukněte se do naší dokumentace.