Úpravy funkčnosti Evolia

V tomto vydání Evolia byla pozornost věnována primárně optimalizaci pro běžné uživatele. Jde o drobnosti v ovládání a nalezené chybky, které jsme dolaďovali dle vašich připomínek. Došlo samozřejmě i k několika vylepšením.

Vykazování

 • Přepracovali jsme editaci typů činností. Nyní si můžete otevřít číselník přímo z detailu výkazu práce a podle potřeby ho upravit. Tento seznam má obsahovat nejčastější činnosti. Při zápisu práce se uživateli nabízí položky z číselníku, ale je možné zapsat libovolný text.

 

Nastavení

 • V nastavení Číselníků v sekci Vykazování došlo k rozdělení na samostatné Vykazování: Typ činnosti a Vykazování: Typ hotového výdaje z důvodu snadnější editace těchto položek
 • Dále v proběhlo v nastavení několik úprav pro sjednocení číselníků např. u Editace priority úkolů

Advokátní spisy, Pohledávky

 • Vedení advokátního spisu doznalo několika vylepšení. V seznamu spisů advokáta jsme vylepšili zobrazení počtu spisů. Pokud použijete filtr, vidíte, kolik spisů z kolika se vyfiltrovalo:

 

 • Při založení advokátního spisu jste si přáli mít možnost zadat své vlastní číslo spisu i tam, kde je nastavena automatická číselná řada. Navíc jsme umožnili tuto editaci spisu i kdykoliv během jeho životního cyklu.
 • Při výběru adresátů u emailů se nyní zobrazuje v závorce nejen název, ale i samotný email

Podatelna

 • Dobrá zpráva pro všechny, kteří mají v Evoliu hromadu pošty. Podatelna nyní načítá detaily jednotlivých zpráv znatelně rychleji.

 

A zde jsou další úpravy, optimalizace a opravy. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně funkcionalit se můžete obrátit na naší dokumentaci, kde je vše vysvětleno.

Advokátní spisy

 • Neaktivní datové schránky, emaily a hybridní pošta již nejsou zobrazovány ve spisech jako možný odesílatel
 • Tiskové parametry nebylo možné generovat v záhlaví dokumentů
 • Při založení emailu z událostí, se již správně vyplní podpis z nastavení v profilu
 • Úkoly spojené s Infosoudem se generovaly na původní osobu se statutem Vyřizuje i po změně uživatele
 • Při tvorbě vyúčtování se zobrazuje u jednotlivých položek název úkonu, ke kterému se váže
 • Po zneaktivnění poštovního účtu při následném otevření detailu odeslané události nedochází k zobrazení chyby o neexistenci účtu odesilatele
 • Řazení na časové ose případu nyní zobrazuje správné datum aktivit i po jejich změně
 • Nebylo možné odstranit soubory, na kartě Dokumenty, přiřazené k příchozí poště i přes souhlas uživatele
 • V údajích o pohledávce nedocházelo k uložení Variabilního symbolu
 • Některé tiskové parametry pro cykly nefungovaly z důvodu nahrazení parametru hvězdičkami

Nastavení

 • Opraveno nechtěné automatické odeslání datových zpráv, nyní aktivní pouze pokud je v nastavení zaškrtnuto Automatické odesílání
 • Během založení datové schránky nebylo možné nastavit omezený přístup k této schránce a otestovat přihlašovací údaje
 • U uživatelských rolí např. Vytvářet a měnit dokumenty případu, Povolit upravovat ukončený spis a Vytvářet nebo editovat události byla opravena možnost pracovat v oblastech ke kterým uživatel neměl mít přístup
 • Vyskytovala se chyba při uložení nového názvu úkonů
 • Při zadání nového názvu pro duplikát dokumentu zobrazovalo Evolio nesmyslné upozornění
 • Odstraněno hlášení o neaktivním vlastníkovi poštovního účtu, i když je vlastník s aktivním statutem
 • V sekci s číselníky se u některých formulářů odebralo tlačítko Uložit, z důvodu nadbytečnosti
 • Přidán chybějící překlad v nastaveni emailu u pole Typ zabezpečení SSL
 • Opraveno zadávání nových položek ve skupině „Náklady

Podatelna

 • Vyřešen problém s hybridní poštou. Poslána doporučeně, byla doručována s dodejkou, a naopak, ta poslána s dodejkou, byla doručována doporučeně
 • Detail datové zprávy nezobrazoval úplné informace o stavu doručení

Subjekty

 • Opravena funkcionalita editace štítků u subjektu

Ostatní

 • Špatná interpretace chyby 400 byla vyřešena zobrazením hlášky, doteď Evolio pouze přestalo odpovídat