Elektronický realitní spis

Usnadněte si s rozšířením Evolia evidenci advokátních úschov spojených s prodejem nemovitostí!
Realitní spisy například umožňují propojení s katastrem nemovitostí a hlídání řízení, nebo třeba načítání listu vlastnictví.

Evidence depozit pro advokáty

Evidence depozit

Depozita v Evoliu umožňují evidovat advokátní úschovy, včetně podmínek, vkladů a výplat.

Depozitní účet můžete také spárovat s nastavením integrace Banka. Příchozí platby se budou automaticky zapisovat jako vklady do depozita.

Evolio také automaticky kontroluje, které účty jsou použity v aktivních depozitech a nedovolí je použít vícekrát.

Hlášení depozita na Českou advokátní komoru

Díky Evoliu již nemusíte používat spoustu dalších aplikací, protože záznam do elektronické knihy úschov odešlete přímo z Evolia.

Po uložení depozita se stačí poprvé přihlásit do ČAKu a v tabulce si pak jen zkontrolujete údaje. Identifikátor úschovy se vyplní sám z aktuálního depozita.

Odesílání údajů z Evolia na ČAK probíhá stejným způsobem, jako kdybyste byli na jejich stránkách, po odeslání Vám přijde i e-mail.

Elektronická kniha úschov ČAK pro právníky
Integrace s katastrem nemovitostí

Propojení s katastrem nemovitostí

Evolio umožňuje uživatelům propojení s Katastrálním úřadem. Jako první můžete přes realitní spis pomocí spisové značky sledovat změny v řízení přímo ve spise.

Evolio u každé změny vygeneruje úkol vybranému uživateli se základními informacemi o změně.

Evidence nemovitostí

Další propojení s Katastrem nemovitostí spočívá v načítání informací o nemovitostech a jejich evidenci přímo z databáze KN.

Stačí v Evoliu zdarma aktivovat integraci a následně už jen vyplníte základní informace, aby mohlo Evolio informace z katastru správně zpracovat.

Dále můžete vložit informace o nemovitosti pomocí importu ze souboru formátu XML, který je možné získat také z katastru nemovitostí. Stačí daný soubor mít a Evolio už na pár kliknutí provede kompletní import informací.

List vlastnictví v Evoliu
Stavy realitního spisu pro advokáty

Konfigurovatelné štítky a stavy

V realitním rozšíření máte možnost mít štítky a stavy přizpůsobené úschovám spojeným s nemovitostmi ty pomáhají v naprosto přesné a rychlé orientaci u daného spisu.

Vybrané základní štítky a stavy jsou v Evoliu již přednastaveny, ale můžete je dále upravovat nebo si vytvářet nové podle svých požadavků.

Stavy informují uživatele v jakém stádiu se případ nachází. Označení je viditelné a lehce rozpoznatelné už ze sekce a díky tomuto je není nutné složitě vyhledávat v kartě spisu.

Štítky realitního spisu

Veškeré kontaktní údaje pohromadě

Kromě uložení všech kontaktních údajů přímo v Evoliu, nabízíme také propojení s různými rejstříky, které vaši práci zefektivní, jako například integrace na Insolvenční rejstřík.

Lustrování v Centrální evidenci exekucí ukáže přehled všech vyhlášených exekucí.

Komplexní zhodnocení bonity klienta na základě kombinace externích a interních dat zajišťuje scoring od společnosti Nebankovní registr.

V případě společností si také můžete přímo vyhledat informace o jednateli a společníkovi nebo zobrazit kompletní výpis z Obchodního rejstříku.

Dále Evolio dohledá soud, který se nachází nejblíže od adresy klienta a zároveň nalezený soud automaticky přidá do spisu jako instituci.

Kontaktní osoby realitního advokátního spisu
Sekce realitního spisu pro právníky

Předpřipravené prostředí

Evolio nabízí velkou svobodu v možnostech konfigurace přesně na míru potřebám advokátní kanceláře.

Veškeré nastavení realitního spisu vychází z praxe advokátů. Pokud chcete doplnit další položky do evidence, přidat nebo upravit výše zmíněné štítky a stavy není problém takové úpravy provést dle Vašich preferencí.

Přidávat můžete i celé sekce do realitních spisů.

Chytré vzory dokumentů

V Realitních spisech můžete využít naše chytré vzory dokumentů s tiskovými parametry.

Tato funkce vybere z realitního spisu v Evoliu požadované informace a dosadí je do předpřipraveného dokumentu, který můžete ihned odeslat příjemci.

Parametry, ale i celé dokumenty máme pro realitní spisy předpřipraveny. Samozřejmě se dají také přizpůsobit vašim vzorům, které už používáte.

Vzor před generováním

Vzor dokumentu pro advokáty

Výsledný dokument

Výsledný vzor pro právníky

Vyzkoušejte si Evolio v praxi

Zaregistrujte se ještě dnes a
udělejte si pořádek v advokátních spisech

Zaregistrujte se ještě dnes a udělejte si pořádek v advokátních spisech