Elektronický realitní spis

Usnadněte si s rozšířením Evolia evidenci advokátních úschov spojených s prodejem nemovitostí!
Realitní spisy například umožňují propojení s katastrem nemovitostí a hlídání řízení, nebo třeba načítání listu vlastnictví.

Evidence depozit

Depozita v Evoliu nově umožňují evidovat advokátní úschovy, včetně podmínek, vkladů a výplat.

Depozita se nacházejí na samostatné záložce, kterou musíte nejdříve zviditelnit tlačítkem.
Ještě před zahájením práce s depozity si založíte seznam depozitních účtů, na které se depozita vkládají.

Depozitní účet můžete také spárovat v nastavení banky. Příchozí platby budou poté zapsány jako vklady do depozita.

Aplikace také automaticky kontroluje, které účty jsou použity v aktivních depozitech a nedovolí je použít vícekrát.

Hlášení depozita na Českou advokátní komoru

Díky Evoliu již nemusíte ručně vypisovat formuláře, protože elektronickou knihu úspor odešlete přímo z aplikace.

Po uložení depozita se stačí přihlásit do ČAKu a v tabulce si pak jen zkontrolujete údaje. Identifikátor úschovy se vyplní sám z aktuálního depozita.

Odesílání údajů z Evolia do ČAKu probíhá stejným způsobem, jako kdybyste vyplnili formulář ručně, takže Vám po odeslání přijde e-mail.

Propojení s katastrem nemovitostí

Evolio umožňuje uživatelům propojení s katastrálními úřady přes realitní spis pomocí spisové značky a můžete tak sledovat změny na katastru nemovitostí přímo v aplikaci.

Poprvé si vše připravíte v nastavení. V něm si pak určíte, komu se bude úkol s oznámením o změně generovat.

Evidence nemovitostí

Na výběr máte tři možnosti nahrání informací - ruční zadání, placený výpis z Katastru nemovitostí a import ze soboru XML.

U první varianty do okna se třemi záložkami postupně zadáte všechny potřebné informace.

V případě placeného výpisu v Evoliu aktivujete zdarma integraci a následně už jen vyplníte pět základních informací, aby mohlo Evolio informace z katastru správně zpracovat.

Také můžete využít nahrání informací ze souboru formátu XML, který je možné získat také z katastru nemovitostí. Stačí daný soubor vybrat a Evolio už provede kompletní import informací.

Konfigurovatelné štítky a stavy

V rozšíření máte možnost mít štítky a stavy přizpůsobené úschovám spojeným s nemovitostmi a na jejich základě pak je možné spisy filtrovat.

Některé základní štítky a stavy jsou v Evoliu již přednastaveny, ty si můžete dále upravovat nebo si vytvářet nové podle Vašich požadavků.

Stavy informují uživatele v jakém stádiu se případ nachází. Označení je viditelné a lehce rozpoznatelné už ze sekce a díky tomuto je není nutné složitě vyhledávat v kartě spisu.

Veškeré kontaktní údaje pohromadě

Kromě uložení všech kontaktních údajů přímo v aplikaci také nabízíme pokročilé funkce, které vaši práci zefektivní, jako například integrace na insolvenční rejstřík.

Komplexní zhodnocení bonity klienta na základě kombinace externích a interních dat zajišťuje ,,scoring“ - nebankovní registr.

Lustrování v CEE zjistí vyhlášené exekuce a založí úkon, obsahující dokument s výsledek lustrace, který můžete ihned odeslat věřiteli.

Další funkce za Vás dohledá soud, který se nachází nejblíže od adresy klienta a zároveň nalezený soud automaticky přidá do spisu jako instituci.

V aplikaci si také můžete snadno vyhledat informace o jednateli a společníkovi nebo zobrazit výpis z obchodního rejstříku.

Předpřipravené prostředí

Velkou část přednastaveného uživatelského prostředí Evolia si můžete sami nastavit a upravit, dle Vašich preferencí.

Kromě výše zmíněných štítků a stavů je možné jednoduše upravovat formuláře a snadno si tak přidat pole, která Váš spis vyžaduje nebo vytvářet nové záložky a sekce.

Chytré vzory dokumentů

V Realitních spisech můžete využít naše chytré vzory dokumentů s tiskovými parametry.

Tato funkce vybere z databáze požadované informace a dosadí je do předpřipraveného dokumentu, který můžete ihned odeslat příjemci.

Dokumenty máte možnost vytvořit si i vlastní, za použití daných parametrů, ke kterým je k dispozici přehledný návod.

Vyzkoušejte si Evolio v praxi

Zaregistrujte se ještě dnes audělejte si pořádek v advokátních spisech

Zaregistrujte se ještě dnes a udělejte si pořádek v advokátních spisech