S první letošní verzí Evolio 2022.1 jsme si pěkně pohráli. I když se to na první pohled nebude zdát, stálo nás to hodně úsilí a téměř 4 měsíce vývoje. V těchto dnech ji postupně nasazujeme jednotlivým zákazníkům.

Změnil se podvozek, na kterém Evolio běží – bude rychlejší a ještě bezpečnější

Pokud nemá software morálně zastarávat, musí probíhat nejen přidávání nových funkcí, ale i revize těch starších. Po více než třech letech provozu a postupného rozšiřování, jsme zcela přepracovali tu část Evolia, která se stará o komunikaci s databází. V přeneseném stylu jde o podvozek, na kterém jede celé Evolio.

Díky této úpravě bude možné některé části Evolia postupně zrychlit a důležité je, můžeme dál vylepšovat zabezpečení.

Dobrá bezpečnost potvrzená penetračním testem

V březnu u nás proběhl roční audit na certifikaci ISO 27001, ve kterém jsme hladce obstáli. V rámci auditu proběhl nezávislý penetrační test, který dopadl velice dobře (test proběhl na této vydávané verzi). Více se dozvíte v tomto článku.

Poznám nějaké změny při práci s Evoliem?

Změna podvozku Evolia se dotkla prakticky každé jeho části, ale na první pohled se neprojevuje, jde totiž o změnu ve vnitřní struktuře. Testování a ladění jsme se intenzivně věnovali celý únor a březen. Ovšem Evolio je rozsáhlý systém, takže nám nějaká drobnost uniknout mohla. Proto Vás prosíme, abyste jakékoliv nežádoucí změny v chování Evolia nahlásili přes tlačítko podpory v pravém dolním rohu obrazovky a my se hlášení budeme věnovat co nejdříve.

Pár změn i oprav se najde

I v této verzi se nakonec našel prostor na pár úprav, které se týkaly požadavků našich uživatelů. Došlo k drobným vylepšením a vyladěním v oblasti vykazování práce a vyúčtování, několik změn proběhlo také v podatelně a při práci s tiskovými parametry.

Co bude dál?

Už teď pracujeme na další verzi Evolia, která přinese novinky tak, jak jste zvyklí. Jaké to budou? Určitě něco z těch, pro které jste hlasovali v naší roční anketě 🙂