S létem přinášíme novou verzi Evolia, ve které je pár zajímavých novinek hned z několika oblastí. Tradičně jsem se věnovali vykazování práce, bezpečnosti a konečně přichází první verze evidence nemovitostí 🙂 Zde je stručný přehled změn:

  • Vylepšili jsme vykazování práce
  • Vyúčtování lze exportovat do excelu
  • Nemovitosti – první verze evidence nemovitostí
  • Lepší nastavení práv pro používání certifikátů
  • Úkoly – lepší provázání na následné workflow

Lepší přehled o rozdílu mezi skutečnou a účtovanou prací

V kalendáři výkazu práce nyní můžete snadno najít záznamy, kde je odlišný skutečný a účtovaný čas. Poznáte to tak, že jsou zobrazeny oba časy, přičemž skutečný čas je menším šedým písmem. Na našem příkladu trvala přípava na setkání 1 hodinu, vhledem k použití předpřipravených materiálů budeme účtovat klientovi 1,5 hodiny.

Nový zápis výkazu práce

Pro zápis výkazu práce z kalendáře a úkonů se začíná využívat přepracované okno:

Zápis práce v advokátním systému Evolio

Nezapočítávat do paušálu

Při vykazování do spisů se zapnutým paušálem máte možnost označit vícepráce pomocí volby Nezapočítávat do paušálu.

Nezapočítávat do paušálu v advokátním spise

Odkaz na vyúčtování

Pokud už byla práce vyúčtována, můžete to ve výkazu vidět nejen podle stavu. Nyní je možné se do daného vyúčtování rovnou prokliknout. Díky tomu může odpadnout řada zmatečných situací.

Výkaz práce má prokik do vyúčtování

Zápis přesného času

Některé advokátní kanceláře si přály zapisovat práci přesně. Pro ty jsme přidali do výkazu nové pole:

Přesné vykazování práce

Pokud chcete tuto funkci zapnout, musíte jít do Nastavení -> Vykazování a fakturace, kde najdete přepínač Vykazovat práci přesně od – do

Nastavení přesného vykazování práce

Vyúčtování i v Excelu

Ne vždy se hodí mít informace o vyúčtování ve formátu PDF, který nejde lehce upravovat. Sešlo se nám několik podnětů od uživatelů, že by ocenili získání informací z vyúčtování tak, aby si je mohli ještě dále upravovat přímo u sebe. Chtěli jsme vám udělat radost a proto jsme spustili v detailu vyúčtování export údajů z vyúčtování do formátu .xlsx, tedy Excelu.

Excel s vyúčtováním advokátní kanceláře

Nemovitosti už přímo ve spise

Našim cílem je, abyste používali pouze jeden systém pro práci. S novou verzí standardizujeme evidenci nemovitostí v Evoliu. Záložka s nemovitostmi je opravdu rozsáhlá od záznamu samotného listu vlastnictví, zástav, věcných břemen až po případné exekuce.

Zároveň jsme si připravili základy pro větší napojení s výpisy katastru nemovitostí, možností importu z XML a jejich historií. Velice oceníme zpětnou vazbu a podněty k dalšímu rozvoji.

Hlídejte kdo používá váš certifikát

Přidali jsme k podpisovým certifikátů práva na jejich použití. Místa, kde se dají využívat se rozrostly, stejně tak kanceláře o více uživatelích, které mají certifikátů vícero a proto jsme zavedli další bezpečnostní opatření. K zvolenému certifikátu tak, můžete pustit jen vybrané uživatele a zároveň nastavit akce, které se s ním mohou v Evoliu provádět.

Podpisový certifikát advokáta

Poštovné se převede rovnou do hotových výdajů

Evidence nákladů za zásilku byla dříve uložena jen v odchozí poště. Když jste chtěli tuto částku založit do advokátního spisu jako hotový výdaj pro následné vyúčtování klientovi, museli jste tuto částku kopírovat. Teď už to Evolio udělá za vás. Stačí si v Nastavení→Hybridní pošta otevřít detail vašeho aktivního účtu, kde dole přibyla možnost zaškrtnout Propisovat náklady. Od té chvíle se bude automaticky po každém odeslání hybridní pošty ze spisu vytvářet i hotový výdaj k vyúčtování.

Náklady na poštu v podobě hotových výdajů

Co může udělat úkol po splnění?

Velkou vychytávku pro zkušené uživatele nabízí nyní Evolio při splnění úkolu. To dokáže reagovat na vybrané typy úkolů tak, že při jejich splnění se automaticky otevře úkon a nikdy už nezapomenete vykázat práci, zapsat výsledek, odeslat hybridní poštou dokument apod. Nastavení této akce je možné přímo v přes nový úkol, kde si otevřete nastavení číselníku s názvy a pak jen upravíte jaký úkon se má u daného úkolu otevřít (více vám napoví gif níže). Po každém splnění úkolu s tímto názvem Evolio bude vědět v jakém úkonu budete chtít dále pracovat.

Nastavení číselníku úkolů advokáta

Svobodnější splátkový kalendář

U klasického kalendáře se výše dluhu dříve brala automaticky ze souhrnu financí. Některé Vaše procesy ale máte nastaveny tak, že si výši dluhu stanovíte sami, bez ohledu na to jaké finanční položky v případu máte. Proto jsme umožnili výši aktuálního dluhu upravovat, tak aby jste si splátkové kalendáře mohli přizpůsobit a počítaly vám splátky přesně jak potřebujete.

Splátkový kalendář u pohledávky

 

To je za nás pro tuto chvíli vše. Nechceme příliš zahálet ani o prázdninách a proto chceme během horkých letních dnů vydat opět velkou verzi nabitou novými funkcemi, které jste si přáli. Můžete si do té doby prohlédnout kompletní seznam změn.