Protože víme, že zprávy datových schránek jsou jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů každé advokátní kanceláře, věnovali jsme velkou pozornost jejich vývoji a správné funkčnosti. Ukážeme Vám, jak přidělovat práva na datovky nebo jak schránku vyřadit z přijímání zpráv.

logo datových schránek

Zde se nachází nové logo datových schránek, my však v Evoliu nadále používáme oblíbenou pošťáckou trumpetu.

Jak nepřijmout zprávy datové schránky?

Přihlášením do datové schránky se automaticky stahují veškeré přijaté zprávy. Na ně se poté nahlíží jako na doručené, a to i v případě, že jste je nikdy neotevřeli a nečetli. Může se však stát, že se chystáte na dovolenou nebo z jiného důvodu nemůžete přijaté zprávy vyřizovat, ale potřebujete zprávy odesílat. Proto můžete do své datové schránky kromě vlastníka přiřadit také osobu, která bude mít právo pouze na vytváření a odesílání datových zpráv.

Účet pro odesílání datových zpráv

V nastavení otevřete formulář datové schránky. Pod přihlašovacími údaji k datovce naleznete možnost Pro odeslání datových zpráv použít jiný účet. Po zaškrtnutí tohoto pole zadejte přihlašovací údaje osoby s právem odesílání datových zpráv.

nastavení datové schránky

Kteří uživatelé budou mít přístup k datovce?

Poslední část nastavení datové schránky se věnuje právům jednotlivých uživatelů na odesílání a přijímání zpráv. Máte možnost schránku dovolit používat všem nebo pouze vybraným uživatelům advokátního softwaru. Uživatelé, kterým práva odeberete nebudou moci odesílat a přijímat datové zprávy, budou je však moct zobrazit. Můžete také datovku z odesílání a stahování vyřadit úplně.

právo k datové schránce

Vše o nastavení a používání datových schránek v softwaru pro právníky naleznete v Dokumentaci.