Díky propojení Evolia s insolvenčním rejstříkem vždy víte, zdali je nějaký subjekt v insolvenci. Důležité je však také mít přehled o vzniku nebo změně stavu insolvenčního řízení. Proto Vás při každé takové události upozorníme.

Insolvenční rejstřík

Nejdříve si upozornění nastavte

V nastavení v sekci integrace naleznete ISIR – Insolvenční rejstřík. V něm zvolte, kdo má být na změnu v řízení upozorněn. Můžete vybrat uživatele vyřizující nebo zodpovídající za spis, popřípadě stanovit přímo osobu nebo skupinu osob, která bude upozorňována na všechny insolvence. Dalším krokem je rozhodnout se, o kterých událostech chcete být informováni. Až budete mít insolvence nastavené podle vašich představ stačí jen stisknout aktivovat.

Software pro advokátní kanceláře Evolio

Jak poznám, že proběhla změna v insolvenci?

Upozornění probíhá pomocí úkolu. Při změně se vytvoří úkol podobný obrázku níže.

úkol změny stavu insolvence

Pro více informací o propojení advokátního softwaru s insolvenčním rejstříkem navštivte naši dokumentaci.