Pro efektivní řízení práce je důležité její naplánování a také organizace. K advokátnímu spisu Evolia vždy přidělujete role Vyřizuje a Zodpovídá. Role Vyřizuje je určena pro uživatele, který se spisu aktivně věnuje a zpracovává většinu korespondence a úkolů se spisem spojených. Role zodpovídajícího slouží pro uživatele s právní zodpovědností za spis, umožňuje náhled i úpravy spisu. Oba tito uživatelé musí mít perfektní přehled o každé změně elektronického spisu. Proto se jim automaticky generují úkoly spojené například s lustrací klienta v insolvenčním rejstříku nebo se změnami spisu v InfoSoudu.

V případech, kdy je žádoucí, aby ke spisu měli přístup konkrétní uživatelé, můžete spis uzamknout. Přístupové právo pak udělte vybraným uživatelům nebo uživatelským skupinám.

Jak nastavit práva na advokátní spis?

Role a přístup ke spisu nastavíte po rozkliknutí profilových obrázků v záhlaví, dlaždice Vyřizuje/Zodpovídá pod subjekty spisu nebo v nastavení spisu. V případě, že přístup udělíte skupině, mohou nahlížet na spis a upravovat jej všichni členové dané skupiny. Aby se nestalo, že spis zamknete sami sobě a ztratíte tak přístup, při zamčení Vám budou přístupová práva na spis automaticky přidělena.

 

 

Práva na advokátní spis podrobně rozebírá článek v naší dokumentaci.