Informační systém Evolio pro vedení advokátní agendy je součástí všedního dne v celé řadě moderně řízených advokátních kanceláří. Proto považuje za svoji povinnost podpořit advokátní komunitu i při výjimečných událostech, jako je Právník roku. Je to příležitost ukázat veřejnosti ty nejlepší z nejlepších, kteří budují pozitivní obraz českého práva,.

Galavečer soutěže se opravdu povedl. Brilantní moderátoři udrželi tempo večera v příjemném modu a ocenění právníci získali zasloužený prostor. Blahopřejeme všem vítězům a děkujeme všem, kdo se zastavili na našem stánku.