Zavedli jsme certifikaci ISO 27001. Co to znamená pro naše zákazníky? 

ISO 27001 systém pro advokáty Evolio

ISO 27001 je mezinárodní norma pro systémy řízení bezpečnosti informací, která je zásadní pro informační a kybernetickou bezpečnost ve firmě. Její zavedení má však značný přínos i pro naše zákazníky. Které to jsou? 

Podle všeobecného přístupu už není možné ani vhodné poskytovat informační bezpečnost a udržovat plynulost poskytování služeb pouhým přijetím technických opatření. Kromě toho by měl ve firmě fungovat systém řízení bezpečnosti informací, jehož součástí jsou audity a preventivní opatření. Systém řízení informační bezpečnosti zajišťuje integritu a přesnost informačních aktiv a chrání důvěrnost informací.

Proto jsme v AVE Softu (tvůrci Evolia) strávili více než 8 měsíců implementací této normy a přešli na systém vyššího zabezpečení, který se označuje jako ISO 27001 (známý také jako BS EN 27001: 2014). 

ISO 27001 jako proaktivní přístup ke zvýšení bezpečnosti uživatelských dat v aplikaci Evolio 

Cílem zavedení certifikace bylo, abychom v Evoliu při řízení informační bezpečnosti postupovali aktivně, předcházeli případným problémům, naučili se je rozpoznávat a analyzovat. Informační systém pro právníky a advokáty musí dle našeho názoru splňovat nejvyšší standardy bezpečnosti tak, aby ochránil elektronický advokátní spis i celou advokátní agendu. 

Pro naše zákazníky to znamená, že:

  • Eliminujeme možné ztráty, odcizení nebo poškození dat. 
  • Zcela vyhovujeme požadavkům, které jsou spojené se zákony typu GDPR. 
  • Zaručujeme ochranu důvěrnosti informací. 
  • Dodržujeme nejvyšší standardy informační bezpečnosti.
  • Omezujeme narušení kritických procesů a finančních ztrát spojených s únikem dat. 
Díky certifikaci ISO 27001 si tak můžete být jistí, že s Evolio jsou vaše osobní údaje a cenná data chráněna po celou dobu. 
AVE Soft ISO 27001 pro Evolio